Intensivutbildning

utb_2

Heldagsutbildning som ger en övergripande kunskap om informations- och ärendehantering och arkiv för den som tidigare gått grundkursen eller som känner att den behöver en repetition av grunderna inom informationshantering och ärendehantering. Kursen håller ett högt tempo med mycket information på kort tid.

Alla nya förbundsmedlemmar erbjuds en intensivutbildning på plats hos sig under sitt första år som medlemmar.

Kursen behandlar aktuell lagstiftning inom området dokument – och ärendehantering, roller och ansvar och hur du får kontroll över myndighetens informationshantering. Deltagarna får även tips och råd om viktiga styrdokument och hur du kan förenkla det dagliga arbetet. Målet är att deltagarna efter kursen ska ha en större förståelse av de krav som ställs på din myndighet och vad som behöver göras för att uppfylla aktuella lagkrav inom området arkiv och informationshantering.

Målgrupp är chefer, handläggare, registratorer, sekreterare eller administratörer som arbetar med informationshantering i sitt dagliga arbete. Utbildningen passar även arkivansvariga, arkivombud/arkivredogörare och arkivassistenter.

Hitta aktuella utbildningar

Fler nivåer:

Grundutbildningar

Specialistutbildningar