Specialistutbildning

utb_3

Specialistutbildningarna fokuserar på utvalda verksamhetsområden. Vilka specialistutbildningar som erbjuds utgår från förbundsmedlemmarnas önskemål och kan ha koppling till en större verksamhetsförändring eller ny lagstiftning. Utbildningar kan också initieras utifrån behov som framkommit i samband med Sydarkiveras tillsynsbesök.

Genom utbildningarna erbjuds kompetenshöjning även för specialister inom arkiv, registratur, informationssäkerhet och dataskydd. Målgruppen kan skilja sig åt eftersom varje utbildning riktar sig mot ett specifikt område eller en viss funktion.

Exempel på specialistutbildningar:

  • Offentlighet och sekretess
  • Kommunallagen
  • Förvaltningslagen
  • Ordna och förteckna arkiv
  • Skanning
  • Att gå från analog till digital ärendehantering

Hitta aktuella utbildningar

Fler nivåer:

Grundutbildningar

Intensivutbildningar