Informationskartläggning

Gemensamma workshopar

Genom att kartlägga information och handlingar får man kontroll över hur viktig informationen är för verksamheten. Dataskyddsförordningen ställer ökade krav på att myndigheterna har kontroll på den information som hanteras. Det blir också tydligt vilka handlingar som ska bevaras och vilka handlingar som ska gallras.

Kartläggningen visar även vilken information som bör skyddas ur ett säkerhetsperspektiv. Underlaget används för att ta fram informationsplaner (dokumenthanteringsplaner) men kan också användas till kravställningar vid upphandlingar och diskussioner med IT-funktionerna kring driftsfrågor.

Informationskartläggning genomförs tillsammans med förbundsmedlemmarna på workshopar som genomförs vid ett par tillfällen i månaden.

  • 2015 och 2016 genomfördes workshopar inom verksamhetsområdena Vård och omsorg samt Socialt stöd
  • 2017 genomfördes workshopar inom verksamhetsområdena Miljö och hälsoskydd samt Samhällsbyggnad.
  • Under kommande år 2018 är det områdena Demokrati och ledning samt Trygghet och säkerhet som kommer hanteras.
  • Under 2019 är det området Skola som är i fokus.

Workshoparna planeras i stora drag efter förbundets Strategiska tillsynsplan 2016-2022 (PDF)


Om tjänsten

Ansvarig: Anders Danielsson
Typ av tjänst: Bastjänst (ingår i medlemsavgiften)