VerkSAM Arkivredovisning

Redovisning av information

Sydarkivera förvaltar gemensamma verktyg och mallar för att förenkla arbetet med informationsförvaltning för förbundsmedlemmarna. Målsättningen är att på sikt införa verksamhetsnära arkivredovisning. En informationsredovisning som utgår från verksamheternas processer och informationsflöden.

Externt nätverk på Yammer

Det externa nätverket VerkSAM på Yammer är till för erfarenhetsutbyte när det gäller mallarna för klassificeringsschema, informationshanteringsplan. Nätverket är öppet för alla intresserade.

Mallar inom konceptet VerkSAM

Informationskartlaggning