Omsorg och socialt stöd

Workshopar för informationskartläggning

Under hösten 2015 och 2016 kommer vi att prioritera verksamhetsområdena vård och omsorg samt socialt stöd. Bakgrunden är att bland annat att vi parallellt genomför leveransutredningar och leveransprojekt när det gäller information från gamla journalsystem.

Genomförda workshopar

Inbjudan till workshop HSL-akter 18 feb

Inbjudan till workshop LSS-akter 31 mars

Inbjudan workshop Adoptionsakter 19 maj

Piloter – informationskartläggning

  • Workshop om faderskap för handläggare den 26 november 2015.
  • Workshop om hemtjänsten, handläggning och verkställighet för handläggare och en verkställare från kommunen den 27 november 2015.
  • Workshop om delegering av medicinska uppgifter för sjuksköterska som delegerar till undersköterska som tar emot samt enhetschefen som ska känna till delegering, den 10 december 2015.

Uppstart – workshop 23 september 2015

Den den första var en workshop för uppstart av arbetet med informationskartläggning när det gäller hälsa och socialt stöd. Målgruppen var ansvariga för kvalitetsledning eller verksamhetsutveckling inom verksamhetsområdena Vård och omsorg samt Socialt stöd.

Inbjudan till workshop om informationskartläggning 23 september (pdf)

Anteckningar från Workshop om informationskartläggning 2015-10-23 (Pdf)

Fördjupning

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete på Socialstyrelsens webbplats.

Vägledning för processorienteras informationskartläggning (hämtas via MSB:s webbplats).

Bevara eller gallra nummer 5 Socialtjänst (hämtas via Samrådsgruppens webbplats).

Bevara eller gallra nummer 6 Hälso- och sjukvård (hämtas via Samrådsgruppens webbplats).

Rapport från workshop om informationskartläggning och rutiner inför upphandling, bilaga 2 till slutrapport konceptstudie e-arkiv Kronoberg och Blekinge (pdf).

Rapport från workshop om information som flödar mellan huvudmän , bilaga 3 till slutrapport konceptstudie e-arkiv Kronoberg och Blekinge (pdf).