VerkSAM Plan

Mall för informationshanteringsplan med rekommendation till säkerhetsklassning av informationsmängder och hanteringsanvisningar. Efter beslut om gallring redovisar planen vilka informationsmängder som ska gallras och vad som ska bevaras för framtiden.