Temadagar

Sydarkivera ordnar temadagar som ett led i uppdraget att ge förbundsmedlemmarna råd och stöd. Föreläsare med olika specialkunskaper bjuds in till temadagarna. Syftet är att underlätta arbetet hos förbundsmedlemmarna med långsiktigt hållbar informationsförsörjning och främja erfarenhetsutbyte.