Underlag till ärenden 2015-10-23

Information om sammanträdet

Tid: Fredagen den 23 oktober 2015 kl. 10.00

Plats: Sydarkivera, sammanträdesrum, Båtsmanstorget 2, Växjö.

Ordförande: Börje Dovstad

Sekreterare: Mats Porsklev

 

Bilagor 23 oktober

Ärenden

 1. Öppnande av dagens möte.
 2. Upprop.
 3. Godkännande av kungörelse och föredragningslista.
 4. Utseende av justeringspersoner.
 5. Avsägelse som ledamot i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen Monica Bernholtz (S) Lessebo samt val av Kristina Brundin (S) (Avsägelse Lessebo).
 6. Avsägelse som ersättare i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen Ola Löfqvist (S) Växjö (Avsägelse Växjö).
 7. Reseersättning för förtroendevalda (Restid Sydarkivera, Protokollsutdrag från fullmäktige 2015-05-08 §26, Protokollsutdrag från förbundsstyrelse 2015-05-29 §18
 8. Fasta arvoden för ledamöter i fullmäktige och styrelse, diskussion.
 9. Delårsbokslut 2015.
 10. Sammanträdesplan 2016 för förbundsfullmäktige.
 11. Arkivreglemente Sydarkivera (Förslag till Sydarkiveras arkivreglemente version 03).
 12. Mall för arkivreglemente för förbundsmedlemmar (Förslag till mall för arkivregelemente version 04).
 13. Mall för arkivreglemente för ingående kommunalförbund, bolag mm, diskussion.
 14. Lägesrapport om leverensprojekt (Lägesrapport leveranser september 2015).
 15. Lägesrapport om arkivsystem (Lägesrapport arkivsystem september 2015).
 16. Utveckling information.