Underlag till ärenden 2016-04-01

Information om sammanträdet

Tid: Fredagen den 1 april 2016 kl. 10.00

Plats: Sydarkivera, sammanträdesrum, Båtsmanstorget 2, Växjö.

Ordförande: Börje Dovstad

Sekreterare: Mats Porsklev

 

Ärenden

 1. Öppnande av dagens möte.
 2. Upprop.
 3. Godkännande av kungörelse och föredragningslista.
 4. Utseende av justeringspersoner.
 5. Årsredovisning 2015 inklusive förvaltnings- & revisionsberättelse (Årsredovisning 2015, Revisionsrapport 2015 – Utkast, Revisionsberättelse – 2015,  Verksamhetsrapport 2015)
 6. Budget 2017 samt plan för 2018-2019 (Budget 2017, plan 2018-2019Verksamhetsplan 2016)
 7. Fasta arvoden för förtroendevalda  (Fasta arvoden för förtroendevalda – SydarkiveraProtokollsutdrag FF 2015-10-23 – § 33, Protokollsutdrag FS 2015-12-04 – § 43 )
 8. Anslutning av nya förbundsmedlemmar (Avsiktsförklaring – OlofströmAvsiktsförklaring – Oskarshamn)
 9. Antagande av ny förbundsordning (Förbundsordning Sydarkivera 2015-01-01 Förbundsordning Sydarkivera 2016-03-15)
 10. Taxa allmänna handlingar (Avgiftstaxa – Mall)
 11. Avsägelse som ersättare i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen, Ola Löfqvist (S) Växjö – Val av ny ersättare (från förbundsfullmäktige 2015-10-23) (Protokollsutdrag KF Växjö 2015-09-15 – § 202Protokollsutdrag KF Växjö 2015-10-20 – § 249Protokollsutdrag FF 2015-10-23 – § 31)
 12. Utveckling information.