Underlag till ärenden 2016-11-04

Information om sammanträdet

 

Tid:                  Fredagen den 4 november 2016 kl. 10.00

Plats:               Sydarkiveras sammanträdesrum – Båtsmanstorget 2, Växjö.

Ordförande:    Börje Dovstad

Sekreterare:    Mats Porsklev

Ärenden

 1.    Öppnande av dagens möte
 2.    Upprop
 3.    Godkännande av kungörelse och föredragningslista
 4.    Utseende av justeringspersoner
 5.    Delårsrapport
 6.    God ekonomisk hushållning inkl. ekonomiska mål
 7.    Verksamhetsplan & handlingsprogram
 8.    Förbundsordningen – Förändringar
 9.    Mötesschema för 2017 – styrelse & fullmäktige
 10.    Val av ersättare i revisionen
 11.    Utveckling – information

Kungörelse 2016-11-04
Protokoll – Förbundsstyrelsen 2016-10-07
Delårsrapport 2016-06-30
God ekonomisk hushållning
Verksamhetsplan 2017
Handlingsprogram 2017-2022
Protokollsutdrag – FS 2015-12-04 – §47 – Diskussion om handlingsprogram
Förbundsordning 2016-04-01
Förbundsordning 2016-10-17
Protokollsutdrag – FS 2016-03-04 – §6 – Antagande av ny förbundsordning
Protokollsutdrag – FS 2016-04-01 – §12 – Avsägelse som ersättare i revisionen