Underlag till ärenden 2017-03-31

Information om sammanträdet

Tid:                  Fredagen den 31 mars 2017 kl. 10.00

Plats:               Sydarkiveras sammanträdesrum – Båtsmanstorget 2, Växjö.

Ordförande:    Börje Dovstad

Sekreterare:    Mats Porsklev

Ärenden

 1.    Öppnande av dagens möte
 2.    Upprop
 3.    Godkännande av kungörelse och föredragningslista
 4.    Utseende av justeringspersoner
 5.    Anslutning av nya medlemmar
 6.    Antagande av ny förbundsordning
 7.    Årsredovisning 2016 inkl. förvaltnings- & revisionsberättelser
 8.    Reviderad budget 2017 och plan för 2018-2019
 9.    Budget 2018 och plan för 2019-2020
 10.    Bokningsvillkor – kurser och aktiviteter
 11.    Inköps- och upphandlingspolicy
 12.    Riktlinjer för inköp och upphandling
 13.    Val av ersättare i revisionen
 14.    Arbetsordning – fullmäktige

Kungörelse 2017-03-31
Avsiktsförklaringar – Nya medlemmar
Protokollsutdrag – Förbundsstyrelsen 2017-03-03 – §1
Förbundsordning – Utkast 2017-02-20
Protokollsutdrag – Förbundsstyrelsen 2017-03-03 – §2
Gällande förbundsordning 2016-04-01
Protokollsutdrag – Förbundsstyrelsen 2016-03-04 – §6
Årsredovisning 2016 inkl. förvaltningsberättelse
Protokollsutdrag – Förbundsstyrelsen 2017-03-03 – §5
Förslag till reviderad budget 2017 och plan 2018-2019
Protokollsutdrag – Förbundsstyrelsen 2017-03-03 – §6
Förslag till budget 2018 och plan 2019-2020
Protokollsutdrag – Förbundsstyrelsen 2017-03-03 – §7
Förslag till bokningsvillkor
Protokollsutdrag – Förbundsstyrelsen 2017-03-03 – §9
Inköps- och upphandlingspolicy
Protokollsutdrag – Förbundsstyrelsen 2016-05-13 – §20
Riktlinjer för inköp och upphandling
Protokollutdrag – Förbundsstyrelsen 2016-05-13 – §21
Förbundsfullmäktiges beslut §12 från 1 april 2016
Förbundsfullmäktiges beslut §22 från 4 november 2016