Underlag till ärenden 2017-11-10

Information om sammanträdet

 

Tid:                   Fredagen den 10 november 2017 kl. 10.00

Plats:               Sydarkiveras lokaler – Värendsgatan 10, Alvesta

Ordförande:    Börje Dovstad

Sekreterare:    Mats Porsklev

Ärenden

  1.    Öppnande av dagens möte
  2.    Upprop
  3.    Godkännande av kungörelse och föredragningslista
  4.    Utseende av justeringspersoner
  5.    Delårsbokslut
  6.    Växjös utträde – godkännande av överenskommelse
  7.    Förbundsordning – förändringar i samband med Växjö utträde
  8.    Arbetsordning för fullmäktige från och med 1 januari 2018
  9.    Förbundspolicy – samlat dokument för ett antal policyområden
  10.    Val till styrelsen

Kungörelse 2017-11-10
Delårsbokslut 170101-170630
Överenskommelse med Växjö Kommun
Förbundsordning – Förslag 2017-10-06
Arbetsordning 2018 – Förslag 2017-09-12
Förbundspolicy – Förslag 2017-09-15