Underlag till ärenden 2018-04-06

Information om sammanträdet

Tid:  Fredagen den 6 april 2018 kl.10.00

Plats: Sydarkivera, sammanträdesrum, Värendsgatan 10, Alvesta

Ordförande: Börje Dovstad

Sekreterare: Mats Porsklev

Ärenden

  1. Öppnande av dagens möte.
  2. Upprop.
  3. Godkännande av kungörelse och föredragningslista.
  4. Utseende av justeringspersoner.
  5. Årsredovisning 2017 inkl. verksamhetsberättelse samt revisorernas granskning.
  6. Revidering av budget 2018.
  7. Budget 2019, plan för 2020–2021.
  8. Antagande av nya medlemmar Mörbylånga, Nybro och Lomma
  9. Förbundsordning, förändringar i samband med Växjös utträde och ny kommunallag from 20180101 bl.a. Återremiss från förbundsfullmäktige (ny § 13 i övrigt som tidigare utskick).
  10. Information om anslutningar

Dokument