Underlag till ärenden 2018-11-09

Information om sammanträdet

Tid:  Fredagen den 9 november 2018 kl.10.00

Plats: Sydarkivera, sammanträdesrum, Värendsgatan 10, Alvesta

Ordförande: Börje Dovstad

Sekreterare: Mats Porsklev

Ärenden

 1. Öppnande av dagens möte.
 2. Upprop.
 3. Godkännande av kungörelse och föredragningslista.
 4. Utseende av justeringspersoner.
 5. Delårsbokslut.
 6. Sydarkiveras framtid – gemensam målbild för förbundets utveckling, projekt.
 7. Region Blekinge, Landstinget Blekinge, anslutning, samt information om övriga
  anslutningar.
 8. Revidering av förbundspolicy (Dataskydd).
 9. Arvodesreglemente.
 10. Växjö kommun och Älmhult kommuns utträde.
 11. Styrelse och fullmäktige nästa år, tidsplan.

Dokument