Underlag till ärenden 2019-04-05

Information om sammanträdet

Tid:  Fredagen den 5 april 2019 kl.10.00

Plats: Sydarkivera, sammanträdesrum, Värendsgatan 10, Alvesta

Ordförande: Börje Dovstad

Sekreterare: Mats Porsklev

Ärenden

  1. Öppnande av dagens möte.
  2. Upprop.
  3. Godkännande av kallelse och föredragningslista.
  4. Utseende av justeringspersoner.
  5. Årsredovisning 2018 inkl. förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse. 6. Reviderad budget för 2019 och plan för 2020 – 2021. 7. Budget 2020 och plan för 2021–2022.
  6. Anslutning av nya medlemmar.
  7. Förbundsordning, förändringar i samband med antagande av nya medlemmar (bilaga 1 och 2, revidering av).
  8. Avgiftstaxa, revidering.
  9. Val av ersättare i valberedningen.
  10. Avsägelse av ersättare i förbundsfullmäktige

Dokument