Underlag till ärenden 2016-10-07

Information om sammanträdet

Tid:       Fredagen den 7 oktober 2016 kl. 10.00

Plats:    Sydarkiveras sammanträdesrum, Båtsmanstorget 2, Växjö.

 

Ärenden

1. Upprop
2. Godkännande av dagordningen
3. Utseende av justeringsperson.
4. Delårsrapport (Delårsrapport 2016-06-30.pdf)
5. God ekonomisk hushållning inkl. ekonomiska mål (God ekonomisk hushållning.pdf)
6. Verksamhetsplan inkl. handlingsprogram (Verksamhetsplan 2017 inkl. handlingsprogram.pdf)(Förbundsstyrelsen 2015-12-04 – §47.pdf)
7. Förbundsordning, förändringar (Förbundsordning – Sydarkivera 2016-04-01.pdf)(Förbundsstyrelsen 2016-03-04 – §6.pdf)
8. Reseersättning för förtroendevalda, från föregående möte (Förbundsstyrelsen 2016-05-13 – §28.pdf)
9. Mötesschema 2017 för styrelse och fullmäktige.
10. Information/ demo av webbarkivering
11. Informationssäkerhet och riskanalysarbete (Tjänsteskrivning – Informationssakerhet.pdf)
12. Lägesrapport – Råd och stöd (Lägesrapport – Råd & Stöd 2016-09.pdf)
13. Lägesrapport – Leveranser (Lägesrapport – Leveranser 2016-09.pdf)
14. Lägesrapport – Arkivsystem (Lägesrapport – Arkivsystem 2016-09.pdf)
15. Information om anslutningar
16. Övriga frågor