Underlag till ärenden 2017-03-03

Information om sammanträdet

Tid:       Fredagen den 3 mars 2017 kl. 10.00

Plats:    Sydarkiveras sammanträdesrum, Båtsmanstorget 2, Växjö.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Utseende av justeringsperson.
 4. Anslutning av nya förbundsmedlemmar
 5. Antagande av ny förbundsordning 
  (Förbundsordning – utkast 2017-02-21)
  , (Prop. 1996/97)
 6. Diskussion om anslutningsavgift
 7. Årsredovisning 2016 
  (Årsbokslut 2016)
 8. Reviderad budget 2017 och plan 2018-2019 
  (Ekonomisk budget 2017 rev. 2017-02-10)
 9. Budget 2018 och plan 2019-2020 
  (Ekonomisk budget 2018 rev. 2017-02-20)
 10. Information om Växjös utträde
 11. Uppföljning av nyttorealisering 
  (Utvärdering nyttorealisering 2016)
 12. Bokningsvillkor för kurser och aktiviteter 
  (Bokningsvillkor – kurser och aktiviteter)
 13. Rapport – anslutningar 2016 
  (Anslutningsrapport 2017)
 14. Frågor från Älmhults fullmäktige 
  (KF Älmhult 2016-11-28 – § 163)
  (Svar till Älmhults kommun – utkast)
 15. Byte av lokal för central förvaltning 
  (Tjänsteskrivelse – Lokaler för Sydarkivera)
 16. Företrädare till årsmöte – Arkivförbund Sydost 
  (Tjänsteskrivelse – Arkivförbund Sydost)