Underlag till ärenden 2017-06-02

Information om sammanträdet

Tid:       Fredagen den 2 juni 2017 kl. 10.00

Plats:    Sydarkiveras sammanträdesrum, Båtsmanstorget 2, Växjö.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Utseende av justeringsperson.
 4. Ekonomi – Rapport
  (Resultatrapport 170101-170430)
 5. Behörighet för attest- & kontrasignation
  (Behörighetsförteckning – Attest- och kontrasignation)
   
 6. Förbundspolicy – Samlat dokument för ett antal policyområden 
  (Förbundspolicy – utkast 2017-05-12)
 7. Projekt: Sydarkiveras utveckling och förbundets gemensamma målbild 
  (Projektdirektiv – Sydarkiveras utveckling – utkast 2017-05-12)
 8. Rapport: Lansering av bevarandeplattform och valv 
  (Rapport – Lansering av bevarandeplattform 1.0)

 9. Slutrapport: Arkivinspektioner 2016 
  (Slutrapport Arkivinspektioner – Socialt stöd/Vård och omsorg)
 10. Arkivleveranser: Inriktning för webbarkivering 
  (Tjänsteskrivelse – Webbarkivering)
 11. Arkivleveranser: Inriktning för äldre digitalt material 
  (Tjänsteskrivelse – Äldre digitalt material)
 12. Arkivleveranser: Inriktning för gamla databaser 
  (Tjänsteskrivelse – Gamla databaser)
 13. Gallringsbeslut
 14. Information om flytten till Alvesta
 15. Information om anslutningar 2018
 16. Information om anslutande tjänster
 17. Information om Växjös utträde
 18. Information om pågående projekt