Underlag till ärenden 2017-10-06

Information om sammanträdet

Tid:       Fredagen den 6 oktober 2017 kl. 10.00

Plats:    Sydarkiveras kontor, Värendsgatan 10 i Alvesta

 

Ärenden

 1. Upprop
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Utseende av justeringsperson.
 4. Delårsrapport 
  (Delårsrapport 2017-06-30)
 5. Växjös utträde – godkännande av överenskommelse
 6. Förbundsordning – förändringar i samband med Växjös utträde 2018-01-01 och ny kommunallag fr.o.m. 2018-01-01
  (Förbundsordning – utkast 2017-10-06)
 7. Arbetsordning för fullmäktige fr.o.m. 2018-01-01
  (Arbetsordning 2017-09-12 – Förslag 2018)
 8. Förbundspolicy – antagande 
  (Förbundspolicy – Förslag 2017-09-15)
 9. Intern kontroll 
  (Intern kontrollplan 2017 – 2017-09-11)
 10. Dataskyddsdirektivet – Förfrågningar från medlemmar om att Sydarkivera kan åta sig att vara dataskyddsombud
 11. Anslutande tjänst: Pappersarkiv – anställning
 12. Mötesschema 2018 för styrelse och fullmäktige
 13. Diskussion om val till styrelsen
 14. Information om anslutningar

Förslag till mötestider 2018:
Styrelsen – 2 mars, 1 juni, 5 oktober och 7 december
Fullmäktige – 6 april och 2 november