Underlag till ärenden 2017-12-01

Information om sammanträdet

Tid:       Fredagen den 1 december 2017 kl. 10.00

Plats:    Sydarkiveras kontor, Värendsgatan 10 i Alvesta

 

Ärenden

  1. Upprop
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Utseende av justeringsperson.
  4. Förbundsordning – Förändringar i samband med Växjös utträde 2018-01-01 och ny kommunallag fr.o.m. 2018-01-01 bl.a. Återremiss från Förbundsfullmäktige
  5. Rapport från projektet Sydarkiveras Utveckling
  6. Nya avsiktsförklaringar m.m.

Förbundsordning – 2017-10-06 – utkast
Förbundsstyrelsen 2017-10-06 – § 30
Förbundsstyrelsen 2017-10-06 – § 31
Förbundsfullmäktige 2017-11-10 – § 20
Förbundsstyrelsen 2017-06-02 – § 17