Underlag till ärenden 2018-10-05

Information om sammanträdet

Tid: Fredagen den 5 oktober 2018 kl. 10.00 – 12.00

Plats: Sydarkiveras kontor, Värendsgatan 10, Alvesta

Ärenden

 1. Upprop
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Utseende av justeringsperson
 4. Ekonomi – rapport
 5. Delårsbokslut
 6. Handlingsprogram, sydarkiveras utveckling – utredning
 7. Redovisning analoga arkiv
 8. Region Blekinge, Landstinget Blekinge, anslutning
 9. Revidering av förbundspolicy, dataskydd och bilar/miljö
 10. Arvodesreglemente upprättande
 11. Dataskydd, information
 12. Älmhults/ Växjös utträde
 13. Ev. rapporter
 14. Styrelse och fullmäktige nästa år, tidsplan