Underlag till ärenden 2019-03-08

Information om sammanträdet

Tid: Fredagen den 8 mars 2019 kl. 10.00 – 12.00
Plats: Sydarkiveras kontor, Värendsgatan 10, Alvesta

Ärenden

 1. Upprop
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Utseende av justeringsperson.
 4. Årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse.
 5. Revidering av budget 2019 inkl. verksamhetsplan
 6. Budget 2020, plan för 2021–2022.
 7. Arkivcentrum i Blekinge
 8. Antagande av nya medlemmar från och med 1 januari 2021, Sörmlands
  kommuner m.fl.
 9. Förbundsordning, förändringar i samband med antagande av nya medlemmar
  (bilaga 1 och 2, revidering av)
 10. Delegeringsordning, revidering av.
 11. Intern kontrollplan
 12. Avgiftstaxa, revidering av
 13. Firmateckning, attester- 2019
 14. Bidrag till Falkkonferens i Alvesta i maj, ansökan.