Underlag till ärenden 2019-05-17

Information om sammanträdet

Tid: Fredagen den 17 maj 2019 kl. 10.00 – 12.00

Plats: Sydarkiveras kontor, Värendsgatan 10, Alvesta

Ärenden

  1. Upprop
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Utseende av justeringsperson.
  4. Ekonomi jan – mars
  5. Anslutande tjänst – pappersarkiv
  6. Delegeringsordning, revidering av.
  7. Firmateckning, attester- 2019
  8. Tillsynsrapport – Trygghet och säkerhet
  9. Rapport systeminventering_2018