Underlag till ärenden 2019-10-11

Information om sammanträdet

Tid: Fredagen den 11 oktober 2019 kl. 10.00 – 12.00

Plats: Sydarkiveras kontor, Värendsgatan 10, Alvesta

Ärenden

 1. Upprop
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Utseende av justeringsperson.
 4. Uppföljning Dataskydd.
 5. Förslag om nytt koncept för utbildning.
 6. Revidering budget och verksamhetsplan 2020.
 7. Delårsbokslut 2019.
 8. Arkivcentrum
 9. Styrelsens och fullmäktiges möten 2020.
 10. Gallring förfrågningsregister.
 11. Inriktningsbeslut: Förvaring av mikrofilm och e-plikt.
 12. Information om nya medlemmar (Sörmlandsprojektet, nya anslutningsöverenskommelser, intresse för att ansluta).
 13. Information om ny förvaltningsorganisation.
 14. Anmälan av delegationsbeslut (Arkivcentrum, beslut om registerutdrag).